Föreningen

Föreningen Köpmanholmens Fabriksträdgård bildades 2015-01-29 och har som syfte att ”försköna och konstnärligt utveckla Köpmanholmens gamla fabriksområde”. Det är en ideell förening med säte i Köpmanholmen.

Styrelsen består av ordförande: Eva Skåreus, sekreterare: Katarina Arnquist, kassör: Lage Kjellqvist och styrelsemedlemmarna Anna Kristensen och Karl-Anders Boman samt suppleant Kristina Helander. Medlemsantalet uppgår 2018 till 30 stycken.

Du är välkommen som medlem om du vill stödja vårt arbete med att utveckla Fabriksträdgården. Medlemsavgiften är 150:–/år och sätts in på bankgiro: 720-8796. Ange ditt namn och din e-postadress i meddelandefältet.

Det finns även möjlighet att vara stödmedlem, dvs att betala en större summa än medlemsavgiften om du finner det viktigt att ekonomiskt stödja arbetet med att etablera fabriksträdgården. Med en summa på 5.000:– eller mer kommer du att hedras med ditt namn på en plakett i Fabriksträdgården.

Vill du komma i kontakt med styrelsen, mejla till fabrikstradgarden@skareus.se

Verksamhetsberättelse 2015: VB

Verksamhetsberättelse 2016: VB16

Verksamhetsberättelse 2017: VB 2017

Kommentera