Om platsen

Har du någonsin besökt Köpmanholmen i Västernorrland?

Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som ligger i Höga Kusten, vid havet, ca 3 mil söder om Örnsköldsvik. Det är också från Köpmanholmen som den fasta förbindelsen med Ulvön och Trysunda finns, några av de öar som ingår i Höga kustens skärgård. Den mark i Köpmanholmen, som fram till 1980-talet var bebyggd av fabrikshus, traverser och magasin, är idag sanerad, de flesta byggnader är rivna.

Vy över delar av det gamla fabriksområdet
Vy över delar av det gamla fabriksområdet 2015

På hemsidan för Köpmanholmens Bruksmuseum står följande historik (något förkortat): Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna. Orten expanderade och blomstrade mellan 1896–1964. 1964 köptes fabriken upp av skogsägarnas NCB. 1977 tystnade sågverket och 1982 försvann hela den stora massaindustrin i en smärtsam nedläggning.

Här, i det gamla fabriksområdet, har föreningen Köpmanholmens Fabriksträdgård byggt en besöksträdgård, en permanent konstinstallation till glädje för alla som rör sig i området. Sommaren 2015 iordningställdes första delen: Piren, Havets sal. Sommaren 2019 invigdes nästa sal, Arkivsalen. Försommaren 2020 planterade vi en prydnadsapelallé och senhösten 2022 iordningställdes den sista salen: Cisternen.

2023 har fabriksområdet börjat bebyggas av företaget Cinis fertilyser. Det ska uppföras en konstgödselfabrik i slänten ner mot industrihamnen.

Vy över fabriksområdet mot byggarbetsplatsen och industrihamnen vintern 2023

Lämna ett svar