Om platsen

Har du någonsin besökt Köpmanholmen i Västernorrland?

Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som ligger i Höga Kusten, vid havet, ca 3 mil söder om Örnsköldsvik. Det är också från Köpmanholmen som den fasta förbindelsen med Ulvön och Trysunda finns, några av de öar som ingår i Höga kustens skärgård. Den mark i Köpmanholmen, som fram till 1980-talet var bebyggd av fabrikshus, traverser och magasin, är idag sanerad, de flesta byggnader är rivna. 2023 har fabriksområdet börjat bebyggas av företaget Cinis Fertilyser. Det ska uppföras en konstgödselfabrik i slänten ner mot industrihamnen.

Vy över delar av det gamla fabriksområdet
Vy över delar av det gamla fabriksområdet 2015. Nedan – vinter & sommar 2023

På hemsidan för Köpmanholmens Bruksmuseum står följande historik (något förkortat): Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna. Orten expanderade och blomstrade mellan 1896–1964. 1964 köptes fabriken upp av skogsägarnas NCB. 1977 tystnade sågverket och 1982 försvann hela den stora massaindustrin i en smärtsam nedläggning.

Här, i det gamla fabriksområdet, har föreningen Köpmanholmens Fabriksträdgård byggt en besöksträdgård, en permanent konstinstallation till glädje för alla som rör sig i området. Sommaren 2015 iordningställdes första delen: Piren, Havets sal. Sommaren 2019 invigdes nästa sal, Arkivsalen. Försommaren 2020 planterade vi en prydnadsapelallé och senhösten 2022 iordningställdes den sista salen: Cisternen.

Lämna ett svar