Förstudien

2014 genomfördes en förstudie om hur fabriksträdgården ska se ut. Förstudien omfattar skisser, planering och ekonomiska beräkningar. Här kan du se förstudien som pdf-fil: studie_fabrikst

Lämna ett svar