Cisternen

Senhösten 2022 färdigställda sista salen i Fabriksträdgården. Avslutningen blev en cirkel, en punkt i projektbyggandet. Anknytningen till den gamla fabriken är alla de cisterner som funnits på området – då med gifter – nu med stenblock av rapakivi. Nu har Köpmanholmen fått sitt eget ”Stonehenge”.