Arkivsalen

Invigningen

Ljudperformance av och med Mikael Emsing och Bill Olson

 

10 augusti 2019 invigs Arkivsalen

Nu bygger vi Arkivsalen, 2018-2019!

Sommaren 2018 påbörjar vi bygget av sal nummer två, Arkivsalen. Sommaren 2019 ska den vara färdig. Så här kommer den att konstrueras:

Arkivsalen är 8 x 30 meter, inramad och avgränsad av cortenplåt, med sammanlagt 18 olika geometriska ”fack”, även de avgränsade med plåt. De material som ingår i installationen är: bark, plank, murat industriglas, gamla pinnar, sly, grus, krossat tegel, asfalt, klant, storsten, skrot och rör (se ritning). Visuellt ordnas de efter nyanser samt organiseras utifrån om man kan gå på dem, vilket skapar en slags labyrint för besökaren att promenera igenom (de grå ytorna). Fyra ytor har även en höjd mellan en och tre meter. Överst i vänstra hörnet ska en ”rörorgel” konstrueras. Den ska ljuda av vinden och dess toner ge associationer till fabriksvisslan som en slags ”pipes of history”. Därtill ska det under industriglasen monteras lampor för illusionen av ett fönster mot det förflutna och den verksamhet som var innanför fabrikens fönster. Genom Arkivsalen, en permanent konstinstallation, vill vi berätta om platsens betydelse för Köpmanholmen. Vi skapar ett arkiv av de material som fabriken och området producerade och byggdes av, för att påminna om det som tidigare dominerade platsen. Arkivsalen blir fabriksträdgårdens andra sal.

Projektet finansieras med medel från Kulturbryggan, Mikko Anderssons stiftelse och Nätterlundsstiftelsen.