Fabriksträdgården

Fabriksträdgården är en permanent konstinstallation av växter, stockar, stenar, tegel, trä grus, m.m.  Syftet med fabriksträdgården är att uppmärksamma området både för vad det varit och vad det kan bli – att gestalta en syntetisering av gammalt och nytt.

Idén om Fabriksträdgården har vuxit fram under flera år och de skisser som idag finns omfattar delar av en besöksträdgård som sträcker sig utmed Bruksvägen, från Djuphamnsvägen till gamla Byskillnadsvägen ungefär mitt emot Tvättstugans västra gavel. Genom fabriksträdgården vill vi väcka nyfikenhet bland de som promenerar genom området, tankar om den verksamhet som här bedrevs och förståelse för den. Livet som fabriksarbetare var både farligt och giftigt, men samtidigt var fabriken förutsättningen för alla människor som bodde här och att Köpmanholmen byggdes och växte.

Idag är marken på fabriksområdet sanerad även om vissa delar fortfarande inte duger till att odla grönsaker på. På den sidan av Bruksvägen där Fabriksträdgården finns är det dock inga gifter kvar i marken, det är nogsamt kontrollerat.

Fabriksträdgården omfattar både konstinstallationer och planteringar, en blandning av växter och skulpturala konstruktioner. Genom dessa vill vi uppmärksamma både det nedlagda bruket, industrihistorien, den arbetarkultur som var, mötet med nutiden, människorna på platsen idag och de minnen som snart är glömda.

Området vi hyr av Örnsköldsvik kommun är ca 350 meter långt och drygt 10 meter brett. Projektet drivs av en ideell förening, Köpmanholmens fabriksträdgård, och salarna har finansierats av Kulturbryggan, Nätterlundsstiftelsen, Mikko Anderssons stiftelse samt våra privata sponsorer som alla finns namngivna på plaketterna under skylten i området.

 

 

 

 

Lämna ett svar